Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Techninė priežiūra

 

 UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ teikia šias techninės priežiūros paslaugas:

·         įvertina naujos technikos visų tipų riedmenų atitiktį projektams ir standartams, siekiant gauti leidimus jiems eksploatuoti   viešoje geležinkelių infrastruktūroje;
·         pratęsia eksploatacijos laiką visų rūšių riedmenims (šilumvežių, dyzelinių traukinių, automotrisių, vagonų, drezinų ir kt.);
·         įvertina suremontuotos arba patobulintos produkcijos atitiktį standartams ir projektams;
·         atlieka įvykusių avarijų ekspertizes;
·         rengia modernizuotos technikos eksploatavimo vadovus (žinynus);
·         kartu su Rusijos ir Ukrainos įmonėmis atlieka bendrus technikos patikros ir sertifikavimo darbus.
 
Mūsų įmonei suteikta teisė atlikti techninę apžiūrą:         

Lietuvos transporto saugos administracijos (buv. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos) išduotas Atestatas Nr. RE-59.