Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Akreditavimo sritis

 

 UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus Akreditavimo sritis:

Produkto (produktų grupės) pavadinimas Norminio dokumento, nustatančio produktui keliamus reikalavimus, žymuo
1520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos infrastruktūros, energijos ir geležinkelio riedmenų posistemiai 2005 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3-432 redakcija)