Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų) egzaminas

 
Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios iš šių teisės aktų:
1. Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174;
2. Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3-611.
 
     Egzamino metu egzaminuojamąjam pateikiami klausimai parengti iš bendro aukščiau nurodytų teisės aktų turinio. Egzamino metu egzaminuojamasis gali naudoti tik šiuos teisės aktus, kuriuos turi atsinešti pats. Kitą mokomąją medžiagą ar literatūrą egzamino metu naudoti draudžiama.
     Egzaminuojamiesiems pageidaujant galima laikyti egzaminą iš klausimų, parinktų pagal kraunamų krovinių rūšis. Egzamino metu egzaminuojamam bus pateikti klausimai iš krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose bendrųjų reikalavimų, vagonų saugos kraunant krovinius bei iš egzaminuojamojo pasirinktos krovinių rūšies. Egzaminuojamasis apie minėtą pageidavimą Egzaminavimo centrą turi įspėti ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki egzamino dienos, atsiųsdamas prašymą laikyti egzaminą nurodant vieną iš krovinių rūšių:
1. Mediena ir medienos gaminiai;
2. Metalas ir metalo gaminiai;
3. Gelžbetonio ir asbestcemenčio gaminiai;
4. Cilindro formos bei į dėžes supakuotų ir nesupakuotų su plokščiu paviršiumi kroviniai;
5. Ratinės bei vikšrinės transporto priemonės;
6. Universalieji bei specializuotieji konteineriai;
7. Be taros vežami smulkios frakcijos kroviniai, vežami atviruose vagonuose;
8. Kroviniai, vežami dengtuose vagonuose (paketai, grūdai, popierius, paketuotos keramikinės plytelės, presuoti šiaudai ir kt.);

9. Kroviniai, vežami cisterniniuose, izoterminiuose bei specializuotuose vagonuose.

 
Kokia egzaminavimo tvarka?
Egzamino testui spręsti skiriama ne daugiau kaip 90 min. Egzaminas vyksta naudojant specialią kompiuterinę programą, apie kurios naudojimą paaiškins Egzaminavimo centro atsakingas darbuotojas. Egzamino testą sudaro 30 klausimų. Egzaminas išlaikytas, jei Jūs teisingai atsakėte į ne mažiau kaip 25 klausimus.
 
Pažymėjimų išdavimo ir galiojimo tvarka:
     Asmeniui, išlaikiusiam egzaminą, Egzaminavimo centras, išduoda elektroninį, neterminuotai galiojantį pažymėjimą. Informacija apie asmenį, išlaikiusį egzaminą,  per tris darbo dienas skelbiama Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje (https://ltsa.lrv.lt).
     Asmenys, turintys neterminuotą pažymėjimą, kas dvejus metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti ne trumpesnius kaip 16 val. mokymus, susijusius su krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose ir krovinių vežimo geležinkelių transportu reikalavimais. Mokymai turi būti išklausyti Lietuvos transporto saugos administracijos pripažintose mokymo centruose.
 
Pažymėjimų pratęsimo tvarka:
     Pažymėjimo galiojimui pratęsti asmenys turi pateikti pažymėjimą išdavusiam Egzaminavimo centrui nustatytos formos dalyvavimą mokymuose patvirtinančius dokumentus ir sumokėti nustatyto dydžio pažymėjimo pratęsimo administravimo mokestį  - 12,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM).
  
Kiek kainuoja egzaminas ir kada turiu apmokėti už jį?
     Egzamino kaina 1 asmeniui – 32,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM). Apmokėti už egzaminą reikia iki numatytos egzamino dienos. Apmokėjimo negavus Egzaminavimo centras turi teisę neleisti dalyviui laikyti egzaminą.
 
Ką privalau turėti egzamino metu?
     Egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento  Egzaminavimo centras neleidžia dalyviui laikyti egzaminą.
 
Kada ir kur vyksta egzaminai?
     Egzaminai Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas) vyksta kiekvieną ketvirtadienį.
 
Registracija į egzaminą:
 
Užsiregistruoti į egzaminą galima užpildžius žemiau esančią formą (prašome tiksliai įvesti registracijos duomenys):
 

 

 

  
Arba:
     Egzaminuojamasis Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą laikyti egzaminą, kuriame  nurodomas egzaminuojamojo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas ir norimo laikyti egzamino tipas. Prašyme egzaminuojamasis turi nurodyti pageidaujamą egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui.
     Prašymą egzaminuojamasis gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas)), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 
Prašymo forma:  MS Word    PDF
 
Išvažiuojamieji egzaminai
     Jūsų patogumui įmonė vykdo išvažiuojamuosius egzaminus. Išvažiuojamieji egzaminai Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse vykdomi, kai susirenka ne mažesnė kaip 15 asmenų grupė, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Panevėžio, Marijampolės, Utenos ir Šiaulių apskrityse vykdomi, kai susirenka ne mažesnė kaip 20 žmonių grupė.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), Vilnius arba telefonu
+370 (52) 69 35 48, mob. telefonas: +370 652 777 20