Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Egzaminavimo centras

 

 
Nuo 2012 metų įmonėje veikia geležinkelio specialistų Egzaminavimo centras. Pagal Lietuvos transporto saugos administracijos (buv. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos) išduotus įgaliojimus (2012-05-23 d. Nr. V-287 ir 2014-03-24 Nr. VS-362) įmonė vykdo keturių tipų egzaminus:

 

 1. Asmenų pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą

2. Asmenų, dirbančių tiesiogiai su geležinkeliu transporto eismu susijusį darbą

3. Asmenų, dirbančių netiesiogiai su geležinkeliu transporto eismu susijusį darbą

4. Asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų)

 UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“, yra įtraukta į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, asmens duomenų valdytojų registrą. UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P6119

UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ PRIVATUMO POLITIKA