Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Mokslinė veikla

 

 

Tarp UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ darbuotojų yra du mokslo daktarai (docentai), tad įmonėje vykdoma aktyvi mokslinė veikla:

  • atliekami tiriamieji darbai, susiję su aplinkosauga, saugiu eismu, keleivinio transporto eksploatavimu geležinkelyje, riedmenų technine priežiūra ir remontu
  • darbuotojai skelbia mokslinius straipsnius respublikinėje ir užsienio spaudoje, yra užsienio žurnalų redakcinių kolegijų nariai, dalyvauja mokslinėse konferencijose, seminaruose. Nuo 2008 m. mūsų darbuotojai yra paskelbę per 40 mokslinių straipsnių, išleidę penkias knygas geležinkelių eksploatavimo klausimais
  • atliekami teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, susiję su variklių patvarumo ir patikimumo didinimu