Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Mūsų atlikti darbai

 

Nuo 2008 m. bendrovė kartu su partneriais (mokslo tyrimo institucijomis, Europos Sąjungos šalių notifikuotomis įstaigomis) atliko daugelio įvairių tipų specialiosios paskirties ir keleivinių vagonų eksploatavimo laiko pratęsimo ir atitikties vertinimo darbus:

  • prekinių vagonų atitikties vertinimą
  • cisterninių vagonų pavojingiems kroviniams vežti vertinimą, ar jie atitinka Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (RID) ir Tarptautinių krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) reikalavimus (pagal 1999/36/EB direktyvą)
  • kelio matavimo vagono EM-140 saugos auditą
  • keleivinių vagonų likutinio eksploatacijos laiko (resurso) nustatymą ir pratęsimą
  • laboratorijos vagono techninės ekspertizės ir eksploatacinio laiko pratęsimą
  • kelio matavimo vagono EM-140 pavojaus analizę ir vertinimą
  • dyzelinių traukinių techninės būklės vertinimą ir eksploatavimo laiko pratęsimą