Information in header:   Link numer one    Sociallinks

 

2012–2013 m. Autodrezinos AGRc-1200 darbo 1520 ir 1435 mm pločio vėžės geležinkelio keliuose atitikties Europos Sąjungos techninės sąveikos specifikacijoms (TSS), kitiems Europos Sąjungos teisės aktams ir atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas.