Information in header:   Link numer one    Sociallinks

 

2012–2013 m. 630 M modelio dyzelinio traukinio, pagaminto „PESA Bydgoszcz SA“, atitikties techniniam projektui, eismo saugos audito, ES techninės sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimams vertinimas.