Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Projektų apžvalga

<  1 2  >
2013 m. Specialiojo riedmens tipo KŽU-571 atitikties techniniam projektui, eismo saugos audito ir ES techninės sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimams vertinimas.
Vykdant projektą buvo įvertinti geležinkelio krano pagrindiniai techniniai parametrai.Atliekant stacionariuosius bandymus buvo įvertinta: pagrindinių gabaritinių matmenų atitiktis gabaritui 1-T, įrenginių tvirtinimas, sukabinimo įrangos veikimas, krano platformoje sumontuotos įrangos atitiktis eismo saugumo reikalavimams bei projektinei ir techninei dokumentacijai.Vykdant dinaminius bandymus buvo patikrinta ir įvertinta: važiavimo charakteristika, pagrindinės laikančiosios konstrukcijos ir vežimėlių elementų atsparumas, elektros įrenginiai, darbo vietos ergonomika.Pagal atliktų bandymų rezultatus pateiktos vertinimo išvados. Albumo peržiūra
2013 m. Vientisos bėgių tvirtinimo sistemos (ERS) pervažos klojinio atitikties techniniam projektui, eismo saugos audito ir ES techninės sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimams vertinimas.
Vykdant projektą buvo įvertinti ERS montavimo reikalavimai, t. y. žemės sankasos ir jos parengimo, konstrukcinių medžiagų reikalavimai, taip pat geležinkelio pervažų įrengimo bendrieji reikalavimai. Parengta ERS sistemos techninio suderinamumo su specifikacijų reikalavimais vertinimo metodika. Pagal atliktus bandymų rezultatus pateiktos ERS sistemos vertinimo išvados. Albumo peržiūra
2012–2013 m. 630 M modelio dyzelinio traukinio, pagaminto „PESA Bydgoszcz SA“, atitikties techniniam projektui, eismo saugos audito, ES techninės sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimams vertinimas.
Vykdant projektą buvo įvertintos dyzelinio keleivinio traukinio 630M pagrindinės techninės charakteristikos, atlikti stacionarūs ir dinaminiai bandymai, jų metu patikrinti ir įvertinti: sukabinimo įtaisai, 1-T gabarito atitikimas, važiuoklės elementai dėl kritimo ant bėgių, jėgainės bei jos valdymo ir diagnostikos sistemos, krovos į bėgių galvutę matavimas, stabdžių sistema, elektros įranga, eismo saugos elementai (vidaus ir išorės apšvietimas, durų valdymas, gaisrinė sistema, signalizacijos veikimas, jungtinio valdymo sistema, saugos sistema KLUB, vaizdo stebėjimo sistema). Pagal atliktus bandymų rezultatus parengtos dyzelinio keleivinio traukinio 630M atitikties vertinimo išvados. Albumo peržiūra
2012–2013 m. Autodrezinos AGRc-1200 darbo 1520 ir 1435 mm pločio vėžės geležinkelio keliuose atitikties Europos Sąjungos techninės sąveikos specifikacijoms (TSS), kitiems Europos Sąjungos teisės aktams ir atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas.
Vykdant projektą buvo įvertinti autodrezinos AGRc-1200 ir hidromanipuliatoriaus pagrindinės techninės charakteristikos. Stacionariųjų ir dinaminių bandymų metu buvo patikrinti ir įvertinta: 1-T gabarito reikalavimų atitikimas, signalinių žibintų ir garso signalų veikimas, apsaugos nuo kritimo ant bėgių elementai, hidromanipuliatoriaus tvirtinimo konstrukcija ir jos elementai, darbo vieta ergonominiu požiūriu, stabdžių veikimo patikimumas, elektros įrenginiai. Pagal atliktus bandymų rezultatus parengtos autodrezinos AGRc-1200 su hidromanipuliatoriumi eismo saugos audito išvados. Albumo peržiūra
2012–2013 m. Manevrinio lokomotyvo TEM TMH mašinisto vadovas (žinynas).
Programoje nagrinėjamos pagrindinės lokomotyvo techninės charakteristikos ir paskirtis:• mazgų ir agregatų techninės charakteristikos;• dyzelinio variklio ir prižiūrimų sistemų aprašymas ir priežiūra, galimi gedimai ir jų šalinimo būdai;• elektrinių sistemų ir aparatūros darbas;• ekipažinė lokomotyvo dalis;• smėlio padavimo ir priešgaisrinės sistemos;• antbriaunių tepimas; • stabdžių sistema ir jos veikimas, valdymas, galimi gedimai ir jų šalinimo būdai; • ryšio sistemos aprašymas ir paskirtis;• mašinisto kabinos aprašymas, darbo sąlygų ypatumai šaltuoju metų laiku; • eksploataciniai skysčiai; • darbų sauga ir sanitarija; • veiksmai priimant lokomotyvą. Albumo peržiūra
2012 m. Autodrezinos MPT6 Nr. 142 su manipuliatoriumi PK15002 modernizavimo atitikimo vertinimas pagal techninę specifikaciją.
Įgyvendinant projektą įvertintos autodrezinos MPT ir hidromanipuliatoriaus pagrindinės techninės charakteristikos. Atlikti stacionarieji bandymai, kurių metu įvertintas 1-T gabarito reikalavimų atitikimas, signalinių žibintų veikimas, įvertinti apsaugos nuo kritimo ant bėgių elementai, sukabinimo įrangos veikimas. Dinaminių bandymų metu įvertinta autodrezinos apkrova į bėgius, patikrintas stabdžių veikimas, atliktas elektros įrenginių atitikties įvertinimas, taip pat atitikties eismo saugos reikalavimams vertinimas. Pagal atliktus bandymų rezultatus parengtos autodrezinos MPT su hidromanipuliatoriumi eismo saugos audito išvados. Albumo peržiūra
2012 m. Remotorizuoto prekinio M62K serijos šilumvežio su įrengtais elektriniais oriniais stabdžiais (EOS) atitikties eismo saugumo reikalavimams ir sertifikatams vertinimas.
Projekto metu buvo įvertintas EOS įrengimo poreikis. Atliktas lokomotyvo M62K projektinės dokumentacijos pakeitimų, įrengiant EOS, atitikties vertinimas. Stacionarių bandymų metu buvo patikrinti ir įvertinti stabdžių važiuoklės ir kėbulo laikančiosios konstrukcijos, apsauga nuo kritimo ant bėgių, 1-T gabarito reikalavimų atitikimas, nustatyti aširačių geometriniai parametrai, įvertintas ergonominių reikalavimų atitikimas, atliktas elektros įrangos reikalavimų atitikimo vertinimas. Atlikti dinaminiai M62K lokomotyve įrengtos EOS sistemos bandymai. Pagal atliktus bandymų rezultatus parengtos eismo saugos audito bendrosios atitikties vertinimo išvados. Albumo peržiūra
2010 m. Manevrinio TEM TMH serijos lokomotyvo, pagaminto pagal CZ LOKO projektą, atitikties eismo saugos reikalavimams vertinimas.
Vykdant manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 atitikties vertinimą buvo išnagrinėti pagrindiniai lokomotyvo techniniai parametrai, įvertintas gabarito ir ergonomikos reikalavimų atitikimas, važiuoklės elementų konstrukcija ir jos būklė, kėbulo konstrukcija, išmatuotas skleidžiamo triukšmo lygis. Atlikti dinaminiai bandymai, kurių metu įvertintos dinaminės važiavimo charakteristikos, pagrindinių kėbulo ir vežimėlio elementų atsparumas. Pagal atliktus bandymų rezultatus parengtos išvados dėl manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 atitikties Lietuvos Respublikos galiojantiems techniniams ir norminiams dokumentams bei teisės aktams. Albumo peržiūra
2008 m. Automotrisės 620M atitikties vertinimas pagal techninę specifikaciją.
Vykdant šį projektą buvo įvertinti techniniai automotrisės 620M parametrai, jos techninė ir norminė dokumentacija, patikrinta, kaip veikia pagrindinis mazgas. Parengti ir atlikti bandomieji automotrisės važiavimai. Pagal gautus duomenis padarytos išvados dėl automotrisės 620M techninės specifikacijos atitikties Lietuvos Respublikos galiojantiems techniniams ir norminiams dokumentams bei teisės aktams. Albumo peržiūra
  <  1 2  >