Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Sertifikavimo skyrius

 
 
        Nuo 2018-07-31 d. UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius yra akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus ir  Lietuvos transporto saugos administracijos paskelbtas paskirtąją įstaiga, kuri yra įgaliota atlikti 1520 vėžės geležinkelių sistemos posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams vertinimą (LT patikrą) 
 
   Vykdydami paskirtosios įstaigos funkcijas UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus ekspertai, vadovaujasi Sertifikavimo schema SS1:2017 (pateikiama pagal užklausą) parengta pagal Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos patvirtintus teisės aktus.
 
 
Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis elektroniniu paštu sert@gpavc.lt