Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Sertifikuojami produktai

 

 

     Pagal Akreditavimo sritį UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius LT patikrą atlieka šiems struktūriniams posistemiams:

1. 1520 mm pločio vėžės infrastruktūros posistemis
2. 1520 mm pločio vėžės energijos posistemis
3. 1520 mm pločio vėžės traukos, keleivinių vagonų bei specialios paskirties vagonų posistemis
4. 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų posistemis
 
     Prašymų formos ir reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašai atlikti LT patikrą pateikiamos užsakovui atsiuntus prašymą el. paštu: sert@gpavc.lt Prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą, organizacijos pavadinimą, vardą pavardę, kontaktinį tel. Nr. bei posistemio pavadinimą.
 

      Informacija apie UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus sertifikuotų produktų sąrašą, sertifikatų galiojimą teikiama užsakovui atsiuntus prašymą el. paštu: sert@gpavc.lt Prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą, organizacijos pavadinimą, vardą pavardę, kontaktinį tel. Nr. bei norimos gauti informacijos pavadinimą bei tikslą.