Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Skundai ir apeliacijos

 

 

      Mums svarbi kiekvieno kliento nuomonė apie mūsų darbą. Atsižvelgdami į klientų nuomonę, mes nuolat tobuliname veiklą bei užtikriname teikiamų paslaugų kokybę.

Skundų ir apeliacijų nagrinėjimas:

      Pateikiant skundą ar apeliaciją turi būti pateikiami pareiškėjo kontaktiniai duomenys ir nurodomos konkrečios priežastys dėl kurių teikiamas skundas ir apeliacija. Savo pageidavimus, skundus bei apeliacijas apie mūsų suteiktas paslaugas, ekspertų darbą bei sprendimus prašome pateikti raštu, elektroniniu paštu arba asmeniškai adresu:
 
UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“
Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas)
  
     Informacija apie UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus skundų ir apeliacijų nagrinėjimo procedūras teikiama užsakovui atsiuntus prašymą el. paštu: sert@gpavc.lt. Prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą, organizacijos pavadinimą, vardą pavardę, kontaktinį tel. Nr. bei norimos gauti informacijos pavadinimą bei tikslą.