Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Techninė priežiūra

 

 UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ teikia šias techninės priežiūros paslaugas:

  • įvertina naujos technikos visų tipų riedmenų atitiktį projektams ir standartams, siekiant gauti leidimus jiems eksploatuoti viešoje geležinkelių infrastruktūroje
  • pratęsia eksploatacijos laiką visų rūšių riedmenims (šilumvežių, dyzelinių traukinių, automotrisių, vagonų, drezinų ir kt.)
  • įvertina suremontuotos arba patobulintos produkcijos atitiktį standartams ir projektams
  • atlieka įvykusių avarijų ekspertizes
  • rengia modernizuotos technikos eksploatavimo vadovus (žinynus)
  • kartu su Rusijos ir Ukrainos įmonėmis atlieka bendrus technikos patikros ir sertifikavimo darbus 

 

Mūsų įmonei suteikta teisė atlikti techninę apžiūrą:  Lietuvos transporto saugos administracijos (buv. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos) išduotas Atestatas Nr. RE-59.