Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Traukinio mašinistų, pageidaujančių gauti ir / ar papildyti Sertifikatus teorinis ir praktinis egzaminai

 
 
Kas gali laikyti šio tipo egzaminus?

   Geležinkelio įmonių (vežėjų) ar geležinkelių infrastruktūros valdytojų traukinio mašinistai, pageidaujantys išlaikyti teorinių žinių ir praktinių gebėjimų egzaminus, siekiant gauti ir /ar papildyti Sertifikatus, suteikiančius teisę valdyti geležinkelių traukos riedmenis LR viešąja ir privačiųjų savininkų geležinkelių infrastruktūra 

 

Teorijos ir praktikos egzaminavimas atliekamas remiantis:

      - 2011 m. lapkričio 22 d. Europos komisijos sprendime Nr. 2011/765/ES Dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinio mašinistų mokymo centrai bei traukinio mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB, Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto eismo saugos įstatyme įtvirtintomis nuostatomis    

- UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Traukinio mašinistų, siekiančių gauti arba papildyti sertifikatą, egzaminavimo schema

Registracija į egzaminą:
   Dėl registracijos į egzaminą maloniai prašome kreiptis el. paštu ana@gpavc.lt