Geležinkelio riedmenų ir geležinkelių infrastruktūros posistemių sertifikavimas

Nuo 2018-07-31 d. UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius yra akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus ir  Lietuvos respublikos Susisiekimo ministerijos bei Lietuvos transporto saugos administracijos paskelbtas paskirtąja įstaiga, kuri yra įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams vertinimą (LT patikra)

Vykdydami paskirtosios įstaigos funkcijas UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus ekspertai, vadovaujasi Sertifikavimo schema SS1:2017 (pateikiama pagal užklausą) parengta pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patvirtintus Teisės aktus.

Akreditavimo pažymėjimas

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis elektroniniu paštu sert@gpavc.lt

AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus Akreditavimo sritis:

Produkto (produktų grupės) pavadinimas

1 520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos infrastruktūros, energijos ir geležinkelio riedmenų posistemiai

LR Susisiekimo ministro įsakymas Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo 2006 m. gruodžio 22 d. Nr. 3-507

2005 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo”

Sertifikavimo schema SS1:2017

SERTIFIKUOJAMI PRODUKTAI

Pagal Akreditavimo sritį UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius LT patikrą atlieka šiems struktūriniams posistemiams:

  • 1520 mm pločio vėžės infrastruktūros posistemis
  • 1520 mm pločio vėžės energijos posistemis
  • 1520 mm pločio vėžės traukos, keleivinių vagonų bei specialios paskirties riedmenų posistemis
  • 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų posistemis

Prašymų formos ir reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašai atlikti LT patikrą pateikiamos užsakovui atsiuntus prašymą el. paštu: sert@gpavc.lt Prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą, organizacijos pavadinimą, vardą pavardę, kontaktinį tel. Nr. bei posistemio pavadinimą.

Informacija apie UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus sertifikuotų produktų sąrašą, sertifikatų galiojimą teikiama užsakovui atsiuntus prašymą el. paštu: sert@gpavc.lt Prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą, organizacijos pavadinimą, vardą pavardę, kontaktinį tel. Nr. bei norimos gauti informacijos pavadinimą bei tikslą.

SKUNDAI IR APELIACIJOS

Informacija apie UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyriaus skundų ir apeliacijų nagrinėjimo procedūras teikiama užsakovui atsiuntus prašymą el. paštu: sert@gpavc.lt Prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą, organizacijos pavadinimą, vardą pavardę, kontaktinį tel. Nr. bei norimos gauti informacijos pavadinimą bei tikslą.

Klientai

Eurovia CS a.s. Filialas Lietuvoje;
Leonard Weis OU (Estija);
Olan Spolka (Lenkija);
SVI S.p.a. (Italija);
UAB „Alkesta“;
UAB „Dolomitas“;
UAB „Gargždų geležinkelis“;
UAB „Geležinkelio tiesimo centras“;
UAB „Skinest Baltija“;
UAB „Šiaulių plentas“;
UAB „Transachema“;
AB LTG Cargo;
UAB KMT.

© 2024 gpavc.lt Privatumo politika