Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Apie mus

 

 

     UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras įkurtas 2008 metais. Įstaigos darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, sukaupę didelę darbo patirtį, susipažinę su panašaus profilio užsienio bendrovių veikla ir specifika, nuolat dalyvauja įvairiuose seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

     Pagrindinė Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centro veikla – geležinkelių riedmenų kontrolė, techninės būklės nustatymas ir sertifikavimas. Įmonėje vykdoma aktyvi mokslinė veikla, atliekami įvairūs tiriamieji darbai, teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai.

     Nuo 2012 metų įmonėje veikia geležinkelio specialistų Egzaminavimo centras. Šiuo metu pagal Lietuvos transporto saugos administracijos (buv. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos) išduotus įgaliojimus įmonė vykdo asmenų pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, asmenų,dirbančių tiesiogiai ir netiesiogiai su geležinkleio transporto eismu susijusį darbą, ir asmenų atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų) egzaminavimą.

  Mūsų įmonės kokybės politika:

  • siekti aukščiausios suteikiamų paslaugų kokybės
  • efektyviai panaudoti darbuotojų gebėjimus, tobulinti taikomus darbo metodus
  • užtikrinti, kad būtų priimami tik profesionalūs sprendimai, vertinant produkcijos atitiktį
  • skirti reikiamus išteklius darbuotojų kompetencijai stiprinti, skatinti darbuotojų atsakomybę už kokybišką darbą