Information in header:   Link numer one    Sociallinks

«
»

NAUJIENOS

 

2018-07-31 d. remiantis Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos išduotu akreditavimo pažymėjimų Nr. LA.03.018 UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos buvo paskelbtas paskirtąja įstaiga, įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos infrastruktūros, energijos ir geležinkelio riedmenų posistemio Lietuvos Respublikos patikrą.