Information in header:   Link numer one    Sociallinks

«
»

NAUJIENOS

 
2017-03-15 UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ siūlo įsisyti gausiai iliustruotą A4 formato 308 puslapių knygą ŽINYNAS „1435 MM PLOČIO VĖŽĖS GELEŽINKELIO KELIAS“.
 

 
Prie šio darbo rengimo keletą metų dirbo Lietuvos ir Austrijos mokslininkai. Šis žinynas yra pirmoji 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelio struktūrą, bėgius, bėgių tvirtinimus, pabėgius, balastą, žemės sankasą, kelio pagrindą, kelio konstrukciją, kelio priežiūros technologiją bei kelio priežiūros kaštų skaičiavimo metodiką ir kt. aprašanti knyga lietuvių kalba.
Šia metodine knyga (vadovėliu) savo darbe galės naudotis įvairių geležinkelių bendrovių specialistai, „Rail Baltica“ geležinkelio liniją tiesiančių įmonių darbuotojai, taip pat, kaip mokymo priemonė, ji turėtų būti skirta aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams ir Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus įmonėse dirbantiems šių mokyklų absolventams.

Knygos kaina 14,99 Eur (perkant didesnį kiekį gali būti taikomos nuolaidos). Dėl knygos įsigijimo prašome kreiptis el. paštu zidex@tvk.lt arba telefonu +37065277720.

2016-12-20 d. VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Geležinkelių transporto katedroje (GTK) organizuotas 2 valandų seminaras - „Šiuolaikinės technologijos geležinkelio specialistų mokymuose“. Seminare dalyvavo atstovai iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ - Krovinių vežimo direkcijos Riedmenų departamento Lokomotyvų skyriaus viršininkas Dalius Jusaitis ir Personalo ir egzaminavimo centro vadovė Ana Boronenkienė - kurie dalyvius supažindino su „Mašinistų ruošimu įmonėje AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir su UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centro“ mašinistų egzaminavimo technologijomis.
Seminare viešėję svečiai iš Lenkijos - Marek Cichy, Witold Bartnik ir Tomasz Dobkowski - pristatė „Eco driving“ ir „Eco Parking“ technologijų ir „Eco Learning“ treniruoklio koncepcijas, po kurio vyko praktinis mokymas „Eco Learning“ treniruokliu.
 
2016-07-21 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Asociacija „Lietuvos keliai“
 
Šiandien UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras (GPAVC) ir asociacija „Lietuvos keliai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – glaudesnis įstaigų bendradarbiavimas, plėtojant ir įgyvendinant veiklas geležinkelio transporto ir infrastruktūros, neformalaus suaugusiųjų švietimo srityse. Sutartį pasirašė GPAVC direktorius Žilvinas Urbutis ir asociacijos vykdantysis direktorius Rimvydas Gradauskas.
 
 2016-05-10 pasirašyta sutartis su UAB „Gargždų geležinkelis“
 
GPAVC Egzaminavimo centras ir UAB „Gargždų geležinkelis“ pasirašė sutartį dėl UAB „Gargždų geležinkelis“ geležinkelio specialistų egzaminavimo paslaugų suteikimo. GPAVC Egzaminavimo centras vykdys UAB „Gargždų geležinkelis“ traukinio mašinistų, periodinį profesinės kompetencijos ir traukinio mašinistų (kurių gimtoji kalba ne lietuvių) kalbos žinių patikrinimo egzaminavimą  Sutartį pasirašė GPAVC direktorius Žilvinas Urbutis ir UAB „Gargždų geležinkelis“ direktorius Arūnas Grikšas.
  
2015-05-26 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Instytut Kolejnictwa (Lenkija)
 
UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras (GPAVC) ir Geležinkelio institutas (lenk. Instytut Kolejnictwa) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – glaudesnis įstaigų bendradarbiavimas, plėtojant ir įgyvendinant veiklas geležinkelio transporto ir infrastruktūros srityse. Sutartį pasirašė GPAVC direktorius Žilvinas Urbutis ir Geležinkelio instituto direktorius Andrzej Žukowski.