Tyrimai susiję su geležinkelių transporto posistemių atitikties vertinimu ir panaudojimo galimybėmis

UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ darbuotojai turi kompetencijos ir patirties atlikti:

  • tiriamuosius darbus, susijusius su aplinkosauga, saugiu eismu, keleivinio transporto eksploatavimu geležinkelyje, riedmenų technine priežiūra ir remontu;
  • konsultacijas dėl norminių dokumentų pakeitimų.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis elektroniniu paštu: ana@gpavc.lt, z.urbutis@gpavc.lt

Atlikti darbai:

  • 2018 metais Biralinių vagonų skirtų pervežti dolomitinei skaldai modernizavimo projektas atliktas UAB „Transachema” užsakymu.
  • 2019 metais kartu su Šveicarijos kompanija SPENO įgyvendintas bendras projektas – bėgių šlifavimo paslaugos panaudojant šlifavimo mašiną (traukinį) RR 40 MF-2 viešojoje Lietuvos geležinkelių infrastruktūroje.
  • Riedmenų ratų geometrijos ir riedėjimo paviršiaus defektų keliamo pavojaus įvertinimas
  • Darbuotojų moksliniai straipsniai respublikinėje ir užsienio recenzuojamoje spaudoje, mokslinėse konferencijose, seminaruose.
  • Knygos: „Geležinkelio kelias. Projektavimas, tiesimas, eksploatavimas ir priežiūra.“
  • Lietuviškos versijos knygos bendraautoriai: Žinynas „1435 MM PLOČIO VĖŽĖS KELIAS“
© 2024 gpavc.lt Privatumo politika